Mobil Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu Mobil Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("Anlaşma") arasındaki bağlayıcı bir anlaşmadır ("Son Kullanıcı" veya "sen") ve PRIVATEGRITY("Şirket"). Bu Sözleşme, XX MESSENGER on iOS'yi (ilgili tüm belgeler dahil olmak üzere, "Uygulama"). Uygulama size satılmamakta, lisanslanmaktadır.

"MOBİL UYGULAMA SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ KABUL EDİYORUM" KUTUCUĞUNU İŞARETLEYEREK (A) BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI; (B) 18 YAŞINDA VEYA DAHA BÜYÜK OLDUĞUNUZU VE (C) BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ŞARTLARININ YASAL OLARAK SİZİ BAĞLADIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ UYGULAMAYI KULLANMAYIN VE MOBİL CİHAZINIZDAN SİLİN.

1. Lisans Verme. Bu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak, Şirket size sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans verir:

(a) Uygulamayı kişisel, ticari olmayan kullanımınız için sahip olduğunuz veya başka bir şekilde kontrol ettiğiniz tek bir iOS cihazına indirin, kurun ve kullanın ("Mobil Cihaz") kesinlikle Uygulama belgelerine uygun olarak.

(b) İşbu Sözleşme ve 5. maddede belirtildiği üzere söz konusu İçerik ve Hizmetler için geçerli olan Kullanım Koşulları uyarınca Uygulama içinde sunulan veya Uygulama aracılığıyla başka bir şekilde erişilebilen İçerik ve Hizmetleri (5. maddede tanımlandığı üzere) söz konusu Mobil Cihaza indirmek ve kullanmak.

2. Lisans Kısıtlamaları. Yapmayacaksın:

(a) herhangi bir ticari markayı veya herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet hakları bildirimlerini, bunların herhangi bir kopyası da dahil olmak üzere Uygulamadan kaldırmak, silmek, değiştirmek veya gizlemek;

(b) Uygulamayı, herhangi bir güç üretim sistemi; uçak navigasyon veya iletişim sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri veya diğer ulaşım yönetim sistemleri; tıbbi veya yaşam destek sistemleri, araç işletim uygulamaları veya herhangi bir polis, yangın veya diğer güvenlik müdahale sistemleri dahil olmak üzere güvenlik açısından kritik uygulamalar ve askeri veya havacılık uygulamaları, silah sistemleri veya ortamları dahil olmak üzere herhangi bir tehlikeli ortam veya sistemin tasarımında, yapımında, bakımında veya işletilmesinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanmak.

3. Yasaklanmış Davranışlar ve Kullanımlar: xx messenger, gerçekten özel iletişimin evrensel bir insan hakkı olduğu inancıyla inşa edilmiştir. Meta veri korumalı ve kuantum güvenli uçtan uca iletişim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hangi kullanıcıların iletişim kurduğu veya kullanıcılarımızın mesajları da dahil olmak üzere xx messenger iletişimini ve xx network üzerindeki trafiği izlemek için teknik kapasiteye sahip olmasak da, aşağıdaki koşulları ihlal ettiklerini öğrenirsek hesapları askıya alma veya sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

xx messenger'yi kullanamazsınız:

1. yasa dışı amaçlar için veya yasa dışı faaliyetlerin ilerletilmesi için;

2. başkalarına karşı hedefli taciz, zorbalık veya şiddet tehdidinde bulunmak;

3. Başkalarının kredi kartı numaraları veya Sosyal Güvenlik/Ulusal Kimlik numaraları gibi özel ve gizli bilgilerini açık yetki ve izinleri olmadan göndermek veya yaymak;

4. patentleri, ticari markaları, ticari sırları, telif haklarını veya diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde; veya

5. Başkalarına spam yapmak amacıyla.

6. başkalarını yanıltacak, şaşırtacak veya aldatacak şekilde veya bu amaçla başkalarının kimliğine bürünmek;

7. Hesap şifrenizi veya xx messenger durum dosyalarınızı, anahtarlarınızı veya şifrelenmiş hesap yedeklerinizi satmak, aktarmak veya başka bir kişinin bunlara erişmesine izin vermek.

4. Hakların Saklı Tutulması. Uygulamanın size lisans altında sağlandığını ve satılmadığını kabul ve beyan edersiniz. Bu Sözleşme kapsamında Uygulama üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı veya Uygulamayı verilen lisansa uygun olarak ve bu Sözleşme kapsamındaki tüm hüküm, koşul ve kısıtlamalara tabi olarak kullanmak dışında başka herhangi bir hak elde etmezsiniz. Şirket ve lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları, bu Sözleşmede size açıkça verilenler dışında, tüm telif hakları, ticari markalar ve bunlarla ilgili veya bunlarla ilgili diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Uygulama üzerindeki tüm haklarını, unvanlarını ve menfaatlerini saklı tutar ve koruyacaktır.

5. Gizlilik Politikası. Uygulamayı indirdiğinizde, kurduğunuzda veya kullandığınızda, Şirketin Mobil Cihazınız ve Uygulamayı kullanımınız hakkında bilgi toplamak için otomatik araçlar (örneğin çerezler ve web işaretçileri dahil) kullanabileceğini kabul edersiniz. Belirli özellikleri veya işlevleri kullanmanın bir koşulu olarak kendiniz hakkında belirli bilgileri sağlamanız gerekebilir ve Uygulama size kendiniz hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşma fırsatları sunabilir. Asgari düzeyde bilgi toplanır, ancak bu Uygulama aracılığıyla veya bu Uygulama ile bağlantılı olarak topladığımız tüm bilgiler https://elixxir.io/privategrity-corporation-privacy-policy/ adresindeki Gizlilik Politikamıza tabidir. Bu Uygulamayı indirerek, kurarak, kullanarak ve bu Uygulamaya veya bu Uygulama aracılığıyla bilgi sağlayarak, Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerinizle ilgili olarak tarafımızdan gerçekleştirilen tüm eylemlere izin vermiş olursunuz.

6. İçerik ve Hizmetler. Uygulama size Şirket'in elixxir.io adresinde bulunan web sitesine erişim sağlayabilir) ("Web sitesi") ve bunlardan erişilebilen ürün ve hizmetler ile Uygulama üzerinde veya Uygulama aracılığıyla erişilebilen belirli özellikler, işlevler ve içerikler Web Sitesinde barındırılabilir (topluca, "İçerik ve Hizmetler"). Söz konusu İçerik ve Hizmetlere erişiminiz ve bunları kullanımınız https://elixxir.io/privacy-policy/ ve https://elixxir.io/terms-of-use/ adreslerinde yer alan ve işbu referansla buraya dahil edilen Web Sitesinin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasına tabidir. Bu İçerik ve Hizmetlere erişiminiz ve bunları kullanımınız, söz konusu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizi onaylamanızı ve/veya Web Sitesine kaydolmanızı gerektirebilir ve bunu yapmamanız, Uygulamanın belirli özelliklerine ve işlevlerine erişmenizi veya bunları kullanmanızı kısıtlayabilir. Söz konusu Kullanım Koşullarının herhangi bir şekilde ihlali de bu Sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecektir.

7. Coğrafi Kısıtlamalar. İçerik ve Hizmetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yerleşiktir. İçerik ve Hizmetlerin tamamına veya bir kısmına Amerika Birleşik Devletleri dışından erişemeyebileceğinizi ve bunlara erişimin belirli kişiler veya belirli ülkeler için yasal olmayabileceğini kabul etmektesiniz. İçerik ve Hizmetlere Amerika Birleşik Devletleri dışından erişirseniz, yerel yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

8. Güncellemeler. Şirket zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak yükseltmeler, hata düzeltmeleri, yamalar, diğer hata düzeltmeleri ve/veya yeni özellikler içerebilen Uygulama güncellemeleri geliştirebilir ve sağlayabilir (ilgili belgeler dahil olmak üzere toplu olarak "Güncellemeler"). Güncellemeler ayrıca belirli özellikleri ve işlevleri değiştirebilir veya tamamen silebilir. Şirketin herhangi bir Güncelleme sağlama ya da belirli özellikleri veya işlevleri sağlamaya veya etkinleştirmeye devam etme yükümlülüğü olmadığını kabul edersiniz. Mobil Cihaz ayarlarınıza bağlı olarak, Mobil Cihazınız internete bağlı olduğunda

(a) Uygulama mevcut tüm Güncellemeleri otomatik olarak indirecek ve yükleyecektir; veya

(b) mevcut Güncellemeler hakkında bildirim alabilir veya bunları indirip yüklemeniz istenebilir.

Tüm Güncellemeleri derhal indirmeli ve yüklemelisiniz ve bunu yapmamanız durumunda Uygulamanın veya bölümlerinin düzgün çalışmayabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz. Ayrıca, tüm Güncellemelerin Uygulamanın bir parçası olarak kabul edileceğini ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına tabi olacağını kabul edersiniz.

9. Üçüncü Taraf Materyalleri. Uygulama, üçüncü taraf içeriklerini (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürünler, hizmetler ve/veya materyaller dahil) görüntüleyebilir, içerebilir veya kullanıma sunabilir ya da üçüncü taraf reklamları da dahil olmak üzere üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar sağlayabilir ("Üçüncü Taraf Materyalleri"). Şirketin, doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, geçerliliği, telif haklarına uygunluğu, yasallığı, nezaketi, kalitesi veya diğer herhangi bir yönü dahil olmak üzere Üçüncü Taraf Materyallerinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Materyali için size veya başka bir kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez ve üstlenmeyecektir. Üçüncü Taraf Materyalleri ve bunlara bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır ve bunlara erişim ve kullanım riski tamamen size aittir ve söz konusu üçüncü tarafların hüküm ve koşullarına tabidir.

10. Süre ve Fesih.

(a) Sözleşmenin süresi Uygulamayı indirdiğinizde başlar ve siz veya Şirket tarafından bu 9'da belirtildiği şekilde feshedilene kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(b) Uygulamayı ve tüm kopyalarını Mobil Cihazınızdan silerek bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz.

(c) Şirket, Uygulamayı desteklemeyi bırakırsa, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın feshedebilir; Şirket bunu tamamen kendi takdirine bağlı olarak yapabilir. Ayrıca, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarından herhangi birini ihlal etmeniz halinde, bu Sözleşme herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal ve otomatik olarak feshedilecektir.

(d) Fesih üzerine:

(i) bu Sözleşme kapsamında size verilen tüm haklar da sona erecektir; ve

(ii) Uygulamanın tüm kullanımını durdurmalı ve Uygulamanın tüm kopyalarını Mobil Cihazınızdan ve hesabınızdan silmelisiniz.

(e) Fesih, Şirketin kanunen veya hakkaniyete uygun olarak sahip olduğu hakları veya çözüm yollarını sınırlamayacaktır.

11. Garantilerin Reddi. UYGULAMA SON KULLANICIYA "OLDUĞU GİBİ" VE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN TÜM HATA VE KUSURLARIYLA BİRLİKTE SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ŞİRKET, KENDİ ADINA VE BAĞLI ŞİRKETLERİ VE ONLARIN İLGİLİ LİSANS VERENLERİ VE HİZMET SAĞLAYICILARI ADINA, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN VE İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ TÜM ZIMNİ GARANTİLER VE İŞLEM SEYRİ, PERFORMANS SEYRİ, KULLANIM VEYA TİCARİ UYGULAMALARDAN KAYNAKLANABİLECEK GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA TÜRLÜ TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. YUKARIDA BELİRTİLENLERLE SINIRLI OLMAKSIZIN ŞİRKET, UYGULAMANIN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA, AMAÇLANAN SONUÇLARI ELDE EDECEĞİNE, UYUMLU OLACAĞINA VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YAZILIM, UYGULAMA, SİSTEM VEYA HİZMETLE ÇALIŞACAĞINA, KESİNTİSİZ ÇALIŞACAĞINA, HERHANGİ BİR PERFORMANS VEYA GÜVENİLİRLİK STANDARDINI KARŞILAYACAĞINA VEYA HATASIZ OLACAĞINA YA DA HERHANGİ BİR HATA VEYA KUSURUN DÜZELTİLEBİLECEĞİNE VEYA DÜZELTİLECEĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERMEZ VE HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ.

BAZI YARGI BÖLGELERİ ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA YA DA BİR TÜKETİCİNİN GEÇERLİ YASAL HAKLARININ SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA VE SINIRLANDIRMALARIN BİR KISMI VEYA TAMAMI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ŞİRKET VEYA İŞTİRAKLERİ YA DA HERHANGİ BİR LİSANS VERENİ VEYA HİZMET SAĞLAYICISI, UYGULAMAYI VEYA İÇERİK VE HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAYACAKTIR:

(a) KİŞİSEL YARALANMA, MÜLKİYET HASARI, KAR KAYBI, İKİNAME MAL VEYA HİZMET MALİYETİ, VERİ KAYBI, İYİ NİYET KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA HATALI ÇALIŞMASI VEYA DİĞER DOLAYLI, ARIZİ, DOLAYSIZ, MUAFİYETLİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLAR.

(b) TOPLAMDA UYGULAMA İÇİN TARAFINIZDAN GERÇEKTE ÖDENEN TUTARI AŞAN MİKTARLARDA DOĞRUDAN ZARARLAR.

YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, SÖZ KONUSU ZARARLARIN SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL) VEYA BAŞKA BİR NEDENDEN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA VE SÖZ KONUSU ZARARLARIN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLUP OLMADIĞINA VEYA ŞİRKETE SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİ VERİLİP VERİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR. BAZI YARGI BÖLGELERİ BELİRLİ SORUMLULUK SINIRLAMALARINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SORUMLULUK SINIRLAMALARININ BİR KISMI VEYA TAMAMI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

13. Tazminat. Bu Uygulama aracılığıyla gönderdiğiniz veya kullanıma sunduğunuz içerik dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Uygulamayı kullanmanızdan veya kötüye kullanmanızdan veya bu Sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü kayıp, zarar, yükümlülük, eksiklik, talep, dava, hüküm, uzlaşma, faiz, ödül, ceza, para cezası, masraf veya harcamaya karşı Şirketi ve yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, iştiraklerini, haleflerini ve devralanlarını tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz.

14. İhracat Yönetmeliği. Uygulama, İhracat Kontrol Reform Yasası ve ilgili yönetmelikleri dahil olmak üzere ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir. Uygulamayı, doğrudan veya dolaylı olarak, ihracatın, yeniden ihracatın veya serbest bırakmanın yasa, kural veya yönetmelikle yasaklandığı herhangi bir yargı bölgesine veya ülkeye ihraç edemez, yeniden ihraç edemez veya serbest bırakamazsınız veya Uygulamayı bu ülkelerden erişilebilir hale getiremezsiniz. Uygulamayı ABD dışına ihraç etmeden, yeniden ihraç etmeden, yayınlamadan veya başka bir şekilde erişilebilir kılmadan önce yürürlükteki tüm federal yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyacak ve gerekli tüm taahhütleri (gerekli ihracat lisansını veya diğer resmi onayları almak dahil) tamamlayacaksınız.

15. ABD Hükümeti Hakları. Uygulama, 48 C.F.R. §2.101'de tanımlandığı şekliyle ticari bilgisayar yazılımıdır. Buna göre, ABD Hükümeti'nin bir kurumu veya yüklenicisi iseniz, Uygulama ile ilgili olarak yalnızca (a) Savunma Bakanlığı ve yüklenicileri ile ilgili olarak 48 C.F.R. §227.7201 ila 48 C.F.R. §227.7204 veya (b) diğer tüm ABD Hükümeti lisans sahipleri ve yüklenicileri ile ilgili olarak 48 C.F.R. §12.212 uyarınca lisans altındaki diğer tüm son kullanıcılara tanınan haklara sahip olursunuz.

16. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalar uyarınca yasa dışı veya uygulanamaz olması halinde, hükmün geri kalanı orijinal şartın etkisine mümkün olduğunca yakın olacak şekilde değiştirilecek ve işbu Sözleşmenin diğer tüm hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir; ancak, işbu Sözleşmenin herhangi bir temel şartı veya hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olması halinde, işbu Sözleşmenin geri kalanı uygulanamaz olacaktır.

17. Geçerli Kanun. Bu Sözleşme, herhangi bir kanun hükmü veya kuralı seçimine veya ihtilafına etki etmeksizin Kaliforniya Eyaleti'nin iç kanunlarına göre yönetilir ve yorumlanır. Bu Sözleşmeden veya Uygulamadan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir yasal dava, eylem veya işlem, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemelerinde veya Kaliforniya Eyaleti mahkemelerinde başlatılacaktır. Bu mahkemelerin sizin üzerinizde yargı yetkisi kullanmasına ve bu mahkemelerin yetkili olmasına yönelik her türlü itirazdan feragat edersiniz.

18. Tüm Sözleşme. Bu Sözleşme, kullanım koşulları (https://elixxir.io/privategrity-corporation-terms-of-use/) ve Gizlilik Politikamız, Uygulama ile ilgili olarak sizinle Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve Uygulama ile ilgili olarak yazılı veya sözlü olsun, önceki veya eşzamanlı tüm anlayış ve anlaşmaların yerine geçer.

19. Feragat. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını veya yetkisini kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bunlardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkın veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması, söz konusu hakkın veya başka bir hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir. Bu Sözleşme ile yürürlükteki herhangi bir satın alma veya diğer şartlar arasında bir çelişki olması durumunda, bu Sözleşmenin şartları geçerli olacaktır.